EQI

EQI
  • 產品介紹

  1523007000248059824.jpg


規格 (Type)
尺寸(Dimensions)  (Unit : mm)
圖形
      Fig
Ae
A
B
C
D1
D2
E
F
I
(mm2)
EQI20/7.9
20.00±0.35
5.75±0.10
14.00±0.30
18.00±0.35
12.86±0.35
8.80±0.20
3.55±0.15
2.20±0.10
Fig.2
60.0 
EQI20/8.25
20.00±0.35 
6.65±0.10
14.00±0.30
18.00±0.35
12.86±0.35
8.80±0.20
5.05±0.15
1.60±0.10
Fig.2
50.4 
EQI20/8.55D
20.00±0.35 
6.45±0.10
14.00±0.30
18.00±0.35
12.86±0.35
8.80±0.15
4.35±0.15
2.10±0.10
Fig.2
58.5 
EQI20/8.6
20.00±0.35 
6.30±0.10
14.00±0.30
18.00±0.35
12.86±0.35
8.80±0.20
4.10±0.15
2.30±0.10
Fig.2
60.5 
EQI20/09
20.00±0.35 
6.90±0.10
14.00±0.30
18.00±0.35
12.86±0.35
8.80±0.25
4.70±0.15
2.30±0.10
Fig.2
59.8 
EQI20/10
20.00±0.35 
7.70±0.10
14.00±0.30
18.00±0.35
12.86±0.35
8.80±0.20
5.50±0.15
2.30±0.10
Fig.2
59.7 
EQI25/7.55B
25.00±0.40
5.35±0.10
18.00±0.30
22.00±0.40
14.50min
11.00±0.20
3.25+0.15-0.10
2.20±0.10
Fig.1
82.8 
EQI25/7.7
25.00±0.40
5.60±0.10
18.00±0.30
22.00±0.40
15.20±0.40
11.00±0.20
3.40±0.15
2.10±0.10
Fig.1
84.3 
EQI25/7.9
25.00±0.40
5.70±0.10
18.00±0.30
22.00±0.40
15.20±0.40
11.00±0.20
3.40±0.15
2.20±0.10
Fig.1
86.9 
EQI25/08
25.00±0.40
5.60±0.10
18.00±0.30
22.00±0.40
15.20±0.40
11.00±0.20
3.20±0.15
2.30±0.10
Fig.1
89.3 
EQI25/8.1A
25.00±0.40
5.70±0.10
18.00±0.30
22.00±0.40
15.20±0.40
11.00±0.20
3.30±0.15
2.40±0.10
Fig.1
90.6 
EQI25/09
25.00±0.40
6.15±0.10
18.00±0.30
22.00±0.40
15.20±0.40
11.00±0.20
3.30±0.15
2.85±0.10
Fig.1
100 
EQI25/10A
25.00±0.40
7.60±0.10
18.00±0.30
22.00±0.40
14.50min
11.00±0.20
5.20±0.15
2.40±0.10
Fig.1
91.3 
EQI25/10.3
25.00±0.40
8.00±0.10
18.00±0.30
22.00±0.40
14.50min
11.00±0.20
5.15±0.15
2.30±0.10
Fig.1
95.0 
EQI25/10.5
25.00±0.40
8.15±0.10
18.00±0.30
22.00±0.40
14.50min
11.00±0.20
5.30±0.15
2.30±0.10
Fig.1
95.0 
EQI30/9.9A
30.00±0.40
7.20±0.15
20.00±0.30
26.00±0.40
19.45±0.40
11.00±0.20
4.50±0.20
2.70±0.15
Fig.2
108 
EQI30/10.7
30.00±0.40
8.00±0.30
20.00±0.30
26.00±0.40
18.65±0.40
11.00±0.20
5.30±0.20
2.70±0.15
Fig.2
108 
EQI30/11.5
30.00±0.40
8.80±0.20
20.00±0.30
26.00±0.40
18.65±0.40
11.00±0.20
6.10±0.20
2.70±0.15
Fig.2
108 

上一頁
下一頁
棋牌代理广告 浙江11选5 000432股票行情 博股金来配资 全球股票指数网 辽宁快乐12 海南4+1 欧洲足球博彩即时赔率 七乐彩 篮球比分图片 股票涨跌最简单公式 重庆快乐10分 荣立通配资 河南22选5 股策略 呼和浩特股票配资 多乐彩